Minister Hugo de Jonge
Foto van Eva Jinek

Zo wil minister Hugo de Jonge de ouderenzorg flink gaan verbeteren

Voor vicepremier en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge is het dit jaar erop of eronder. Als vicepremier en één van de kopstukken in dit kabinet namens het CDA, heeft hij zichzelf de belangrijke taak opgelegd de ouderenzorg dit jaar nog grondig te verbeteren. In zijn eigen woorden: “Als oma er niets van merkt, dan hebben we het niet goed gedaan”. Hoe gaat de flamboyante CDA’er de zorg verbeteren?

Beeld van de video

Geld is in deze periode niet het probleem, volgens De Jonge. Er is namelijk 2,1 miljard extra gereserveerd voor ouderenzorg in deze kabinetsperiode. Het grootste probleem is of er genoeg mensen te vinden zijn om dit werk te doen. Want als dit kabinet niet ingrijpt, loopt het personeelstekort in 2022 op van zo’n 100.000 tot 125.000 mensen.

Ook al geldt dat cijfer voor de zorg in zijn geheel, en niet alleen voor de verpleeghuizen, toch is het probleem nijpend. Daarom is er snel gehandeld, en is er dit jaar al 435 miljoen naar de verpleeghuizen gegaan. Hoeveel mensen er voor dat bedrag al zijn aangenomen kan de minister op dit moment nog niet goed zien. Het is wel de bedoeling dat dat cijfer snel inzichtelijk wordt gemaakt. 

Grootse plannen voor nieuw personeel

We zeker al  goed op weg, zegt De Jonge, maar er zal er alles uit de kast gehaald moeten worden om ervoor te zorgen dat er in de ouderenzorg voldoende mensen blijven en bij komen. "We zullen veel meer jonge mensen moeten verleiden voor het prachtige werk in de zorg. En ervoor zorgen dat ook veel meer mensen die ooit opgeleid zijn voor de zorg weer terugkomen.” Daar wordt hard aangewerkt. De Jonge vertelt dat er al volop plannen gemaakt worden voor alle regio’s van Nederland, zoals oriëntatie op scholen, mensen met kleinere contracten een groter contract aanbieden. En daar waar grote bedrijven failliet gaan wordt gekeken of er mensen tussen zitten die ook in de zorg aan de slag zouden kunnen gaan.

Sinds de massale hervormingen van het vorige kabinet in 2012 is de werkdruk in de zorg enorm toegenomen. Zorgmedewerkers zitten vaker thuis dan ooit vanwege werkgerelateerde stress. Dat kost per jaar een half miljard euro. Ook dit probleem kan volgens de minister worden opgelost door meer mensen aan de slag te laten gaan. De Jonge: "Als de vacatures blijven groeien neemt die werkdruk niet af. De openstaande vacatures moeten echt worden vervuld."

Minder papierwerk

Een ander groot probleem is dat er ieder jaar ook heel veel mensen vertrekken uit de sector. Een belangrijke reden daarvoor is de enorme administratieve last. Er is geschat dat ongeveer veertig procent van de zorgtijd wordt besteed aan administratie. "Dat is inderdaad absurd," zegt de minister "en moet snel anders." Aan een oplossing wordt gewerkt door het houden van schrapsessies. In elke zorgsector: de wijkverpleging, de huisarts, de fysiotherapie, de ziekenhuizen wordt onder het motto ‘snappen of schrappen’ aan zorgmedewerkers gevraagd tien regels op te schrijven waar men het meest tegenaan loopt.

De Jonge: “Of je vindt iets een goede regel die helpt om de kwaliteit goed te houden, maar als dat niet zo is en je weet ook niet waarom die regel ooit is bedacht, schrap hem dan.” Heel vaak worden bijvoorbeeld dingen gedaan omdat men dacht dat dat moest van een ander, van de inspectie of het ministerie bijvoorbeeld. Zoiets als de vijf minuten registratie, dat je elke vijf minuten moet zeggen wat je gedaan hebt. Dat hoeft niet meer, maar dat doet men nog steeds. Minister De Jonge: “Er werken bijna 1,2 miljoen mensen in de zorg. Als het ons zou lukken dat al die mensen 1 uur per week minder administratie te doen, scheelt dat op macroniveau 15.000 vacatures. Kortom: minder papier levert meer zorg op.”

Meer tijd voor aandacht

Die schrapsessies zullen in april resulteren in een overkoepelend actieplan per sector in de zorg. Hoeveel tijdwinst dat uiteindelijk zal gaan opleveren durft de minister nog niet in te schatten. "Over één jaar en over twee jaar gaan we nogmaals navragen of men het gevoel heeft dat de administratieve last daadwerkelijk is afgenomen." Want de minister wil dat er ook daadwerkelijk meer tijd een aandacht is voor mensen in de zorg en dat de cliënttevredenheid en de medewerkertevredenheid wezenlijk omhoog gaat, 

Al met al is de aanpak van minister De Jonge een aanpak op alle fronten. Het gaat om de kwaliteit van het verpleeghuiszorg, meer aandacht voor onze ouderen, het gaat om het vervullen van de vacatures en het gaat om het terugdringen van de administratieve lasten. Hoe snel dit allemaal gerealiseerd gaat worden kan hij nog niet vertellen, wel zegt hij dat hij graag over een jaar bij Jinek komen komen vertellen waar we dan staan. “Dan is het allemaal niet af, maar dan moet het wel structureel verbeterd zijn.”