Britt Dekker en haar tweet over bijvoederen grote grazers op de Oostvaardersplassen
Foto van Eva Jinek

Zo wil Britt Dekker dierenleed op de Oostvaardersplassen voorkomen

Vanwege de winterkou en het gebrek aan voedsel zijn er veel dieren in de Oostvaardersplassen in nood. In eerste instantie werd er niet bijgevoederd, daarom namen veel dierenliefhebbers - waaronder Britt Dekker - het heft in eigen hand. Inmiddels is de provincie toch tot actie overgegaan. Vooral vanwege de maatschappelijk druk. Maar hoe zit het eigenlijk met bijvoederen. Is dat een noodzakelijk kwaad in deze barre tijden of eigenlijk not done? En wanneer komt er nu eens eindelijk een structurele oplossing?

Beeld van de video

De afgelopen dagen kreeg de politie honderden meldingen over dieren in nood in het natuurgebied de Oostvaardersplassen. Dierenliefhebbers verenigden zich en reisden naar Flevoland om de verhongerende beesten bij te voeren. Dat werd op 27 maart verboden. Ook dierenvriend en paardenliefhebber Britt Dekker kon het leed niet langer aanzien. Ze begon te twitteren en ontving honderden reacties van mensen die graag iets wilden doen. Uiteindelijk besloot Britt 3000 hooibalen te regelen voor de dieren.

Je hebt de social media cookies niet geaccepteerd.

Om bovenstaande inhoud te bekijken moet je de social media cookies accepteren. Hierdoor kan je social media berichten zien, delen en erop reageren.

Wijzig cookie instellingen

Alle dieren verdienen eten

Britt vertelt dat ze het hongerprobleem bij de grote grazers al een tijdje aan het volgen was, maar niet wist wat te doen. Toen ze op Hart van Nederland zag dat mensen aan het bijvoederen waren, dacht ze: nu moet ik me er mee gaan bemoeien. Britt: “Je weet hoe het gaat in de rangorde van een paardenkudde. Dan pakken de sterkste dieren het eten en de zwakken hebben niks. Terwijl het juist om de zwaksten gaat.” Ook al is het een ad hoc actie, Britt vindt dat nu álle dieren te eten moeten krijgen. “Kunnen we daarna zoeken naar een lang termijnoplossing.”

Dus regelde Britt  3000 hooibalen. Maar ze wist niet wat ze meemaakte, toen die honderd boeren met hun trekkers langskwamen. Britt: "Het leek bijna een scène uit Game of Thrones. Dat was niet de bedoeling, ik wil gewoon de dieren helpen.” En dat die boeren ineens zo actief werden, kwam niet uit de lucht vallen. Britt:  “De boeren hebben allemaal regeltjes waardoor ze super goed met hun dieren moeten omgaan. En dan gaat de overheid zo zélf met hun dieren om. Als je dieren opsluit – de Oostvaardersplassen zijn omheind- dan moet je er ook voor zorgen.”

Je hebt de social media cookies niet geaccepteerd.

Om bovenstaande inhoud te bekijken moet je de social media cookies accepteren. Hierdoor kan je social media berichten zien, delen en erop reageren.

Wijzig cookie instellingen

'Laat de natuur zijn gang gaan'

Voor sommigen lijkt het of de provincie en Staatsbosbeheer bestaan uit onverschillige dierenbeulen. Maar zij volgen volgens Ad Meijer, gedeputeerde van de gemeente Flevoland en politiek verantwoordelijk voor de Oostvaardersplassen, slechts de leidraad van experts.  Die benadrukken dat je niet moet ingrijpen en de natuur zijn eigen gang moet laten gaan. Bijvoederen is vanuit die visie uit den boze. De wetenschap ten spijt besloot de provincie 1 maart toch zelf tot actie over te gaan. Door dreiging en oplopende externe druk, werd ervoor gekozen om bij te gaan voederen. In de hoop dat het publiek ophoudt met hun ongecontroleerde acties. “De kans is groot dat het verkeerde voedsel op de verkeerde plek terecht komt. En dat is niet in het belang van de dieren op de Oostvaardersplassen,” aldus Meijer. 

Britt bekeek welk voer ze het best kon geven

Dat wild bijvoederen ook slecht kan zijn, beseft Britt. In eerste instantie wilde ze zelf haar eigen voer regelen en belde haar paardenvoerleverancier. Maar dat soort voer is veel te rijk met veel te veel eiwitten. “De beesten hebben zo lang niks te eten gekregen. Dat kun je vergelijken met een uitgemergeld jongetje uit Afrika. Die kun je ook niet ineens een vol bord stamppot andijvie geven. Je moet echt heel goed kijken, wat voor voer moet ze nú moeten hebben.”

Je hebt de social media cookies niet geaccepteerd.

Om bovenstaande inhoud te bekijken moet je de social media cookies accepteren. Hierdoor kan je social media berichten zien, delen en erop reageren.

Wijzig cookie instellingen

'Het belang van de dieren staat boven alles'

Het probleem op de Oostvaardersplassen is niet nieuw. Er wordt hier al jaren over gesproken. Meijer: “We willen niet elk jaar opnieuw dezelfde discussie krijgen. Daarom wil de provincie Flevoland  dat er een structurele oplossing komt. Het is van belang dat er naar iedereen, maar vooral naar echte deskundigen wordt geluisterd. Er is een commissie bezig- de commissie van Geel - die een oplossing aan het uitwerken is. Eind maart wordt die voorgelegd aan de provincie Flevoland.”

Voor het moment wordt er gezegd dat Staatsbosbeheer in opdracht van Flevoland gaat bijvoeren tot de vorst voorbij is. De voorspelling is dat het zondag 4 maart ophoudt met vriezen. Britt pleit ervoor dat de dieren totdat de lente begint, bijgevoerd moet worden. En pas vanaf dat moment een goede oplossing gezocht moet worden voor de volgende winters. Maar ze belooft Meijer niet door te gaan met haar actie, omdat de gezondheid van de dieren dan in het gedrang kan komen. En dat staat boven alles.