Sylvana Simons
Foto van Eva Jinek

Waarom zitten er zo weinig vrouwen in de politiek?

Vanwege Internationale Vrouwendag zitten er vooral vrouwen aan tafel. In de Nederlandse politiek zijn vrouwen echter slecht vertegenwoordigd. Van de 28 partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen worden er slechts vier aangevoerd door een vrouw. Twee van hen zitten aan tafel: Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren en Sylvana Simons van Artikel 1.

Still from video

Volgens Simons is het voor heel veel mannen geen prioriteit om vrouwen naar voren te schuiven en een kans te geven. Je moet daarom als vrouw daadkracht en moed hebben: “Marianne en ik hebben niet afgewacht en zijn zelf een partij begonnen.” Simons vindt een quotum de oplossing om deze scheve balans weg te werken. Het werkt immers niet om dit aan toeval over te laten.

Mannen en vrouwen zijn nog steeds niet gelijk

Heel veel vrouwen vinden volgens Thieme de manier van politiek bedrijven niet interessant.  "Het is korte termijn, gehakketak, haantjesgedrag." Vies en vunzig is volgens Marianne te hard om Den Haag te kwalificeren, maar het is volgens haar zeker wel een slangenkuil. “Je hebt bijvoorbeeld een commissie voor de zorg. Door een mannelijke collega van mij, Anne Mulder, wordt deze commissie “kijvende wijven’ commissie genoemd. Of als er een debat is rond de zorg zegt Dijkgraaf van de SGP: 'Gelukkig is hier nog een man die de portemonnee in de gaten houdt.' Dat is Den Haag.” Het is volgens Thieme wel duidelijk dat er iets in onze cultuur zit dat nog steeds niet volwassen geworden is. Daarom worden vrouwen niet gelijkwaardig behandeld. Er ligt een taak om dit te veranderen.

Vrouwen worden harder aangepakt

Er zijn volgens Simons inderdaad een aantal ongemakkelijke gesprekken te voeren in de samenleving, gesprekken die gaan over ongelijkheid. Hoe waarderen we elkaar en hoe benaderen we elkaar. Vrouwen worden bijvoorbeeld veel harder aangevallen dan mannen en worden ook op hun vrouwelijkheid gepakt. Waarom zouden vrouwen zich moeten aanpassen, waarom niet andersom?

Testosteronclubje
Sharon Dijksma van de PVDA zegt dat er in haar partij wel ruimte voor vrouwen is. “We hebben inmiddels drie Kamervoorzitters geleverd en hebben inmiddels de derde vrouwelijk fractievoorzitter. Ook hebben we als enige partij een fifty-fifty beleid. Waar we vaak om verguisd zijn. Maar eerlijk is eerlijk, we zijn er volgens Dijksma nog lang niet. Zo heeft het wel degelijk uitgemaakt dat er bij de afgelopen formatie geen vrouw bij zat. “Het is dan toch een testosteronclubje op zo’n moment.” Een vrouw had volgens haar meer pas op de plaats gemaakt en ter discussie gesteld of er voor de ene of andere uitruil wel draagvlak bij de achterban zou zijn.

Meer vrouwen betekent meer inhoud

Volgens Thieme geldt voor elke werkplek en situatie dat er diversiteit moet zijn en balans. "In 2010, bijvoorbeeld, toen was het fifty-fifty. Er waren toen 5 mannelijk en 5 vrouwelijke fractievoorzitters." De debatten waren volgens haar toen veel inhoudelijker en er was toen meer creativiteit vanwege de diversiteit. "Nu ben ik de enige en zie je dat het echt wedstrijdjes verplassen geworden zijn. En dat kunnen vrouwen niet."