Van der Staaij
Foto van Eva Jinek

Hulp bij zelfdoding, ligt daar een belangrijke rol voor de politiek?

'Verbijsterend nieuws', zo omschreef SGP-lijsttrekker Kees van der Staaij de uitspraak van D66-leider Pechtold over een lagere leeftijdsgrens voor hulp bij zelfdoding voor mensen die hun leven voltooid achten. Volgens Pechtold moet het in de toekomst bespreekbaar worden dat een waardig levenseinde ook mogelijk is voor mensen jonger dan 75 jaar. Kees van der Staaij gaat over dit onderwerp in debat met Minister Edith Schippers van Volksgezondheid. 

Still from video

Leven waardig afsluiten

Ondraaglijke lijden: het is moeilijk te definiëren en nog moeilijker om aan een leeftijd te koppelen. En wat moet de politiek met dit onderwerp? Mensen die weloverwogen menen dat hun leven voltooid is, moeten onder strikte en zorgvuldige criteria in staat worden gesteld dit leven op een voor hen waardige wijze af te sluiten. Dat is het standpunt van Edith Schippers en van het kabinet.

Niet opgeven maar laten opleven

Wat betreft hulp bij levenseinde is het motto van Kees van der Staaij is : 'niet opgeven maar laten opleven'. Als christen is het definitieve ingrijpen in het levenseinde iets voor God, te groot voor de mens. Edith Schippers benadrukt dat ze echt geen voorstander is van zomaar een stervenspil."Het is een zorgvuldige procedure die ik voorsta."