Arthur Legger en Gert Reedijk over Forum voor Democratie
Foto van Eva Jinek

Baudet duldt geen kritiek, zeggen deze geroyeerde Forum voor Democratie-leden

En weer was het hommeles binnen het Forum voor Democratie. Stonden ze vorig jaar nog op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer, afgelopen weekend werden de leden Arthur Legger en Gert Reedijk door het bestuur geroyeerd. In totaal zijn er inmiddels vijf royementen uitgegaan. Wat is er toch aan de hand in de partij van Thierry Baudet?

Beeld van de video

Ze kregen alle vijf dezelfde brief van Baudet met dezelfde standaardtekst die volgens vastgoedbeheerder Legger kant nog wal raakt. Ze zouden zich maandenlang 'subversief' hebben gedragen, zich heel erg rancuneus hebben geuit en ze zouden zich onheus hebben uitgelaten in de media. Kortom: hun acties zouden buitengewoon schadelijk zijn voor Forum voor Democratie.

Intern word je gewoon gemuilkorfd

Arthur Legger

Daar klopt niets van

"Van A tot Z gelogen," zegt Legger. Ze hebben met z’n drieën slechts één brief geschreven,  waarin stond dat zij als leden graag een partij hebben die intern óók democratisch is. Legger: “Baudet heeft zijn mond vol over democratie, referenda, dat mensen mogen stemmen, mogen meedoen met het bestuur, maar intern word je gewoon gemuilkorfd.”

Verder stond in hun brief dat ze een bestuur willen dat valt onder het verenigingsrecht: bestaande uit zeven bestuursleden, die aftreden na een maximale termijn. Volgens Legger hele redelijke eisen. Ook eisten ze een algemene ledenvergadering, desnoods afgedwongen door de rechter. "De partij is namelijk geen eigendom van Baudet en Otten (de penningmeester), maar van de leden."

Ik heb een donkere schaduwkant van Thierry Baudet gezien

Gert Reedijk

Tegen de koninkrijkjes

​Het lijken normale eisen of was er toch iets meer aan de hand? Op een bijeenkomst van 10 december uitte Baudet al zijn zorgen: “ Er ontstaan koninkrijkjes met mensen die zichzelf baantjes toe-eigenen.” Iets wat in principe niet zo vreemd klinkt, want dat gebeurt wel vaker bij een jonge partij. En vaak leidt dat tot desastreuze gevolgen.  

Reedijk vertelt dat ze daarom ook die aantijging van Baudet serieus namen en het gingen onderzoeken. Maar ze konden ‘die koninkrijkjes’ niet ontdekken. Niet in Overijssel, de provincie van Reedijk, maar ook in de andere provincies merkten ze dat niemand anders machtsblokken zag ontstaan. Reedijk: “Er was een soort argwaan ontstaan, zo groot dat mensen naar mij toekwamen en zeiden: 'Is dit geen paranoia?'”

Er werd niet geluisterd

Maar hun kritiek konden ze nergens kwijt. Volgens Legger was Baudet niet bereid was om met hen te gaan praten.  "Hij heeft een afspraak gewoon laten gaan, zonder af te bellen of wat dan ook." Reedijk: "Dan is het moeilijk om de zaak binnenskamers te houden." Wat ze veel liever hadden gedaan. Want Reedijk zag Baudet als een charmante redelijk man. Hij vertelt dat hij een jaar lang met Baudet heeft opgetrokken in de verkiezingstijd en het gevoel had dat ze een klik hadden met elkaar. Daarom was hij overtuigd dat zij met elkaar in gesprek zouden kunnen komen. "Maar in de telefoongesprekken die ik de afgelopen weken heb gevoerd met Thierry, heb ik een onverwachte donkere schaduwkant van hem gezien waar ik buitengewoon van ben geschrokken."

Baudet is gewoon een politieke opportunist

Arthur Legger

Gecentreerd om één persoon

Legger: "De situatie zoals die nu is, komt Baudet gewoon heel goed uit. Hij wil een partij die helemaal gecentreerd is om één persoon. Hij wil helemaal niet dat gezeur van een vereniging. Die 24.000 leden, dat is gewoon een cash cow, die betalen gewoon en daardoor krijgt hij subsidie van het rijk. Baudet is gewoon een politieke opportunist. Hij gebruikt deze partij alleen om een nieuw kiezerspotentieel te vinden."