Airbnb verbieden of de regels beter handhaven?

De groei van huisdeelsites zoals Airbnb en Wimdu zorgt wereldwijd voor steeds meer problemen. Overlast in woonwijken, onleefbare binnensteden en stijgende huizenprijzen. Ook in Nederland neemt de overlast toe. Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Maastricht: allemaal hebben ze ermee te maken. Wat Quote-hoofdredacteur Sander Schimmelpenninck betreft moet het in steden als Amsterdam en Utrecht per direct verboden worden. D66-Kamerlid Jan Paternotte gelooft wél in het systeem. 

Still from video

Sander vindt Airbnb in essentie een mooi iets, wanneer het ondercapaciteit benut, dus wanneer huizen leeg staan en toeristen dat benutten. Maar hij vindt dat je per regio, per stad moet bekijken of zo’n platform past.  Na vier jaar moeten we volgens hem constateren dat het voor Amsterdam niet zo’n geschikt model is en dat het daar verboden zou moeten worden.

Amsterdam onleefbaar door toeristen

Wat hem vooral irriteert is het negatieve effect dat Airbnb op een mooie stad als Amsterdam heeft. "Op dit moment zie je dat toeristen in een rap tempo de stad veranderen. Als je door Amsterdam Centrum loopt, is er geen doorkomen meer aan. Iedereen is het er inmiddels wel over eens dat de stad onleefbaar is geworden. Er zijn straten die volledig zijn veranderd in toeristenstraten, bijvoorbeeld de Haarlemmerdijk, eerst een van de mooiste winkelstraten nu alleen nog maar gevuld met Nutellawinkels en andere winkels waar toeristen naar toe gaan. Als je daar woont dan wil je daar gewoon weg."

Venetië ultieme schrikbeeld

Amsterdam is volgens hem een klein stadje, qua schaal goed te vergelijken met Venetië. Midden vorige eeuw woonden daar nog 200 duizend mensen, inmiddels is die stad bijna leeggetrokken en wonen er nog maar 30 duizend mensen. "Venetië is verworden is tot een decorstuk, een pretpark. Dat is het ultieme schrikbeeld voor Amsterdam."

Handhaving en uitbreiding van regels

Ook Jan beaamt dat er veel overlast is. Maar volgens hem komt dat doordat bepaalde mensen die zich niet aan de regels houden, mensen die hun woning meer dan zestig dagen verhuren of er zeven Britten in zetten. “Ik ga tegenwoordig wat meer om met mensen van de ChristenUnie”,  grapt hij, "en die zeggen dat de goeden niet moeten lijden onder de kwaden.” Dus de platforms helemaal verbieden dat wil hij niet. Hij pleit voor handhaving en uitbreiding van regels. Volgens Jan werkte de handhaving tot voor kort niet zo goed wegens gebrek aan instrumenten, maar inmiddels functioneert het systeem veel beter. Zo is er dit jaar al twee miljoen aan boetes uitgedeeld. Ook komt er meldplicht, dus iedereen die zijn huis op Airbnb zet moet dat bij de gemeente laten registreren. Als je dat niet doet kun je een fikse boete krijgen. Dat die boete behoorlijk kan oplopen is volgens hem evident. Iemand moest 140.000 euro betalen, omdat deze persoon zeven pandjes op Airbnb had staan.

Boetes hebben geen effect

Sander zegt dat het adressenbestand op Airbnb nog steeds groeit, dus dat die boetes totaal geen afschrikkende werking hebben, laat staan effect. Volgens Sander is de gemeente Amsterdam ook zonder reden heel trots. "De gemeente heeft een dealtje met Airbnb gesloten en als die gasten dan terugvliegen naar Silicon Valley zitten zij te highfiven en denken, 'wat zijn dat voor sukkels die zich elke keer laten afschepen met zo’n onzindeal'. Amsterdam heeft namelijk aan Airbnb zélf gevraagd om te gaan handhaven. Als er een partij is die geen enkel belang heeft bij handhaven, dan is het Airbnb wel."

Airbnb verbieden

Concluderend zegt Sander dat je in het centrum van Amsterdam deze platforms echt moet verbieden, omdat de stad te klein is, te popperig. "Van de 100.000 adressen aldaar, staan er 30.000 op Airbnb. Je hebt geen buren meer, je hebt alleen maar toeristen om je heen. Dat is niet goed voor de sociale cohesie en uiteindelijk ook niet goed voor de waarde van je vastgoed. Want je wilt een stad waar mensen wonen, werken en leven.  Daarbij is Amsterdam misschien wel een van de mooiste steden van de wereld. Ik vind dat je mooie dingen moet beschermen."